Numeerinen data ja sen analysointi kemiassa

Simo Kivelä kirjoitti artikkelin kummallisesta lyhyen matematiikan yo-koetehtävästä 15.4.2017. Linkki artikkeliin: http://simokivela.blogspot.fi/2017/04/kummallinen-ylioppilastehtava.html. Jäin miettimään artikkelissa mainittua numeerisen datan käyttöön liittyvää ongelmaa kemian opetuksen ja oppimisen kannalta.

Jatka lukemista ”Numeerinen data ja sen analysointi kemiassa”

Mainokset

Matematiikkaa ja kuvakaappauksia

Digitalisoituva ylioppilastutkinnon matematiikan koe aiheuttaa melkoista päänvaivaa, niin opettajille kuin opiskelijoillekin. YTL:n ja SURE:n koulutuksesta kuultuna editoria matemaattisiin aineisiin saadaan vielä odottaa. Fysiikan ja kemian jaoksilta saadut tiedotteet kokeissa vaadituista taidoista ja toisaalta täsmennys matematiikan A-osan tekstiin antavat jotain viitteitä siitä, että miten kokelaat tulevat toimimaan digitaalisessa matematiikankin kokeessa.

Jatka lukemista ”Matematiikkaa ja kuvakaappauksia”

Titrauskäyrän piirtäminen

Ensimmäinen artikkelini koskee titrauskäyrän piirtämistä. Tavoitteena on esitellä erilaisia vaihtoehtoja tämän tekemiseen. Ensimmäiseksi käsitellään GeoGebraa ja LoggerProta, lopuksi vielä hieman Texas Instrumentsin luonnontiedeohjelmistoa. Kaikki ohjelmat ovat sähköistyvässä yo-tutkinnossa sallittuja ohjelmia. Ensimmäinen on ilmainen ja seuraavat lisenssinalaisia ohjelmia.

Jatka lukemista ”Titrauskäyrän piirtäminen”